‘Organiks (Organix)’ Kategorisi için Arşiv

Beğendiğimiz Yasaklı Objeler… (Prohibited Objects liked …)

Yayınlandı: 09 Mart 2011 edessoysblog tarafından Organiks (Organix) içinde
Özellikle çocuk tüketiciler için üretilen ve ilk gördüğünüzde beğenip kendinizi bakmaktan alamadığınız objelerin yasaklı olduğunu biliyor muydunuz? Tüketiciyi koruma enstitüsü tarafından yapılan incelemeler sonucunda 2010 yılında pek çok firma binlerce ürününü raflardan geri çekmek ve satışını durdurmak zorunda kaldı. Özellikle Çin’de üretilen bu objeler cocuklara kendilerini kolaylıkla sevdirmekte ve yaşam alanlarına girmekte. Özellikle Amerika vb. diğer ülkelerde üretilen ürünlere kıyasla çok daha ucuz olmaları da bir tercih sebebi. Özellikle Çin gibi ülkelerde düşük maliyetle çok sayıda üretilen bu ürünler diğer ülkelerde satışa sunulmakta ve birçok evin en tatlı kahramanları olarak yerlerini almakta.Bunlar şekil ve görüntü olarak öyle sevimliler ki üretimlerinde kullanılan maddelerin kurşun gibi kimyasallar olduğu ve çocukların beyin gelişimine engel olacağı aklınızın ucundan bile geçmez.
Ama size tavsiyem, o gösterişli, fiyatı düşük ve sevimli objeleri almadan önce bir kez daha düşünmeniz ve özellikle ucuz ve Çin malı ise ikinci bir kez düşünmenizi tavsiye ederim.Eminim kurşun gibi kimyasal maddelerin bütün gün çocuklarınızın yaşam alanında olmasını istemezsiniz.Bu ürünler kumbaralardan, sevimli terliklere, cocuk takılarından, duvar süslerine kadar uzayıp gidiyor.İşte size sevimli fakat bir o kadar tehlike saçan objeler:

Arslan Kumbaralar
 

Oriantal Trading Co. Çin’de üretilen ve içinde cocuk beyin gelişimine zarar verdiği tespit edilen aşırı dozdaki kurşun maddesi nedeniyle, 220.000 seramik aslan şekilli para kumbaralarını raflardan geri çekti. Tüketici Ürünleri Koruma Komisyonu yasaklamayı 2010 Aralık ayında getirdi.Bu oyuncak kumbaralar 7 yıl boyunca 7$ ve 20$ fiyat aralığında satışa sunuldu.
Duvar Yapışkanları
Midwest –CBK 4450 süs duvar stikerını, içinde aşırı kurşun içeriği nedeniyle yasaklamak ve raflardan çekmek zorunda kaldı.Tüketici Ürünleri Koruma Komisyonu bu yaptırımı 29 Eylül 2010 tarihinde uygulamaya aldı.Bu ürünler 2008 yılından beri hediye dükkanları, mobilyacılar ve pek çok markette $10 ile $ 30 fiyat aralığında satışa sunulmuştu.

Takılar
İçeriğinde bulunan yüksek dozlardaki kimyasallar nedeniyle, Tween Brands Inc. 137.000 parça cocuk mücevherini raflardan kaldırmak zorunda kaldı.Bu ürünler 2008 yılından beri $7 ile $16 fiyat aralığında satışa sunulmuştu.Temmuz 2010 da bu ürünlerin üretimine ve satışına son verildi.
McDonald’sın Shrek Bardakları
McDonalds, ARC. İnternational tarafından U.S’ de üretilen 12 milyon ‘Sonsuza kadar Shrek’ sloganlı içecek bardaklarını, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle kaldırmak zorunda kaldı.
Tüketici koruma komisyonu 4 Haziran 2010’da bu yasağı getirdi.İçeriğinde bulunan kurşun gibi maddeler nedeniyle çocukların uzun dönemli sağlık problemleriyle karşılaşacağı ve ve beyinlerine zarar verebileceği açıklandı.

*************************************************************************

Produced for consumers, especially children, and liked the first you see the objects do not get yourself banned from looking at Did you know that? Consumer protection as a result of investigations made by the institute in 2010, many thousands of firms to withdraw product from the shelves and had to stop the sale. Made in China these objects themselves, especially kids and living areas to easily enter sevdirmekte. In particular the USA and so on. they are much cheaper than comparable products manufactured in other countries also be preferred. In particular a large number of low-cost countries such as China, these products are produced in other countries, and many of the house is presented as the heroes of the sweetest places in almakta.Bunlar so cute shapes and images used in the production of substances such as lead and chemicals that interfere with children’s brain development that does not even mind the end of .
But my advice to you, it is flashy, one more time before the price low and lovely objects to consider and think about it a second time, especially if Chinese goods cheaper and recommended ederim.Eminim lead in the field of chemicals, such as all-day children’s life that kumbaralardan istemezsiniz.Bu products, cute slippers, child jewelry, wall decorations goes up.
Here’s a cute, but luminous objects that danger:


Lion Piggy Bank

Oriental Trading Co.. Made in China and the development of brain damage in the child with excessive doses of lead were detected from the article, because the lion-shapedceramic money kumbaralarını 220,000 pulled back off the shelves. ConsumerProtection Commission to ban toys kumbaralar getirdi.Bu in December 2010 for 7 years and $ 20 price range of $ 7 on sale.
 

Wall Adhesives

4450 Midwest-CBK stikerını ornamental wall, and shelves in the ban because ofexcessive lead content had to take. Consumer Protection Commission was to implement this sanction on September 29, 2010. These products since 2008 giftshops, furniture, and many market was available for sale $ 10 and $ 30 price range.

Jewelry
Due to high doses of chemicals in the content, Tween Brands Inc.. Track 137,000children were forced to remove the jewel off the shelves. These products since 2008with a $ 16 price range of $ 7 was available for sale. Production and sales of theseproducts in July 2010 has been terminated.
McDonald’s Shrek Cups
McDonalds, the ARC. International by the U.S. at 12 million produced in ‘Shrek forever’tagline beverage glasses, was forced to remove because they contain chemicalsubstances.
4 June 2010, this ban has brought the consumer protection commission. The leadcontent of children’s long-term health problems due to substances such as face andannounced, and this can damage the brains.
Reklamlar

Nerede O Eski Sütler… (Old Milks…)

Yayınlandı: 09 Mart 2011 edessoysblog tarafından Organiks (Organix) içinde

İçecek olarak tercih ettiğiniz sütün konvansiyonel olanların yerine organik olması, yalnızca en besleyici sütü içtiğiniz anlamına gelmez. Bununla birlikte çevreye olumsuz etkilerin en aza indirilmesini, hayvanlara çok daha insana yakışır şekilde yaklaşılmasını empoze eden tüm tarım süreçlerine destek verdiğiniz anlamına gelir.
Organik sütün faydaları nelerdir?Günde 500 ml organik sütün kadınlar için gerekli günlük E vitamininin % 17.5, erkekler için gerekli E vitamininin % 14’ü nü karşıladığını biliyor muydunuz? Bununla birlikte porsiyon dolusu Beta Karoten ihtiyacınızı da karşılıyor.Araştırmalar gösteriyor ki;o % 50 daha fazla E vitamini içerir.o % 75 daha fazla betakaroten içerir.(Vücut içinde A vitaminine çevrilir. Bu kanser riskini azaltan güçlü bir antioksidandır.)o Daha iyi derecede Omega 3 ve Omega 6 içerir.o % 71 daha fazla Omega 3 gerekli yağ asitlerini içerir.(Omega 3 yağ asitleri kalp hastalığı, eklem ağrıları gibi sağlık problemlerinin azaltılmasında etkilidir.) Bunlar ayrıca sağlıklı gelişme, güçlü kaslar ve dişler ile beyin gelişiminde çok önemlidir. Omega 3 yağ asitleri vücudun kendisi tarafından üretilemez ve ancak dışardan alınan besinler yoluyla sağlanabilir.o Organik süt zirai ilaç, hormon ve antibiyotik içermez.o 2 yada 3 kez daha yüksek seviyede Lutein ve zeaxanthine antioksidanlarını içerir..Konvensiyonel çiftlikler genellikle büyüktür ve çok kalabalıktır. Bu çifliklerde hayvanlar normal kapasitelerinin üzerinde ürün sağlamaya zorlanırlar.Bu yoğun ve doğal olmayan metodlar hayvanların stres altına girmesine ve sağlığını kaybetmesine yol açar.Fakat organik üretim, hayvanları, insan hayatını ve çevreyi korumayı amaçlayan standartları takip eder. Hayvanlar temiz hava, yeşil alanlarda yaşama imkanına sahiptir ve doğal yollarla beslenirler. Yapay hormonlar verilmez. Sertifikalı organik tarım yapan çiftliklerde herhangi bir yapay zirai ilaçlar kullanılmaz.2001 yılında İngiltere hükümeti tarafından organik olmayan sütün % 8’inin Lindane isimli zehirli tarım ilacı içerdiği yayınlandı. Lindane’nın doğum ölümlerine, gögüs kanseriyle ilişkili olan bir bölücü hormon olduğu belirtildi.Aynı rapor konvansiyonel tereyağından alınan örneklerde DDT kimyasal maddesinin bulunduğunu ve bunun sinir sistemine olumsuz etkisinin bulunabileceği ve kanser yapıcı bir madde olduğunu belirtti. Organik süt ürünlerinden alınan örneklerde ise herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.Yediğimiz besinlerden dolayı, vücudumuzun 300-500 potansiyel zararlı kimyasallar içerdiğini biliyor muydunuz?Not:Bu bilgiler ‘dailygreen’ den yararlanılarak sunulmuştur.

**************************************************************************

As the preferred beverage of milk to be organic rather than conventional ones, does not mean that only the most nutritious milk drink. However, minimizing negative impacts to the environment, animals, imposing an approach with much more decent way means that you support all the agricultural processes.

What are the benefits of organic milk?
500 ml per day of vitamin E in organic milk per day for women, 17.5%, men 14% of vitamin E needed to meet nude Did you know? Beta carotene is also full of servings to meet your needs, however.
Research shows that
it contains 50% more vitamin E.
75% more beta carotene it contains. (converted to vitamin A in the body. This is a powerful antioxidant that reduces the risk of cancer.)
he has a better degree of Omega 3 and Omega 6.
Omega-3 essential fatty acids that contain more than 71%. (Omega-3 fatty acids, heart disease, is effective in reducing health problems such as joint pain.) They are also developing a healthy, strong muscles and teeth are very important in the development of the brain. Omega-3 fatty acids produced by the body itself and from external sources, but can be provided through food.
pesticides that organic milk, hormone and antibiotic free.
that 2 or 3 times higher than the antioxidants lutein and contains zeaxanthine ..
Conventional farms are usually large and very crowded. Animals on the normal capacity of the product to ensure this çifliklerde zorlanırlar.Bu into intensive and non-natural methods and the health of animals under stress leads to the loss.
However, organic production, animals, human life and will follow the standards aimed at protecting the environment. Pets clean air, green spaces and natural ways of living have the opportunity to feed on. Synthetic hormones are not. Certified organic farms engaged in any artificial pesticides used in agriculture.
8% of non-organic milk in 2001 by the UK government’s toxic pesticides contained Lindane was published. Lindane’nın birth mortality, are associated with breast cancer said that a separatist hormone.
The same article reported that of conventional butter and the nervous system chemical samples taken from the adverse effects of DDT and carcinogenic substance found, he said. Organic dairy products, said there were samples taken from the remains of any chemical substance.
Due to foods we eat, our body contains 300-500 potentially harmful chemicals Did you know?
Note: This information is dailygreen from benefiting presented.

Londra’dayım…Temmuz’un 17’si. Hava iyinin de ötesinde… Onca yağmurdan sonra bugün bir lüksü yaşayacağız. Yanında 1 yıldan beri kaldığım eğlenceli aile büyük bir telaşta…Herkes planlı…Spor yapmak için dağılacaklar bir yerlere…
Bu arada bende haftanın yorgunluğunu atmayı ve güzel bir kahvaltıyı hak ettim..İngilizlerin alışkanlığı bir kahve yanında sıcak tost olayından bugün vazgeçtim…Nerde bizim o güzel yeşil zeytinli, ballık pekmezli kahvaltılarımız diyerek iç geçirdim.…Bu arada haftalardır UK’ deki organik sektörünü araştırmaktayım. Bu nedenle kahvaltı ziyafeti için de gidilebilecek ve konsepti ‘organik ‘olan yerlere de bakmayı ihmal etmedim.Ve sonunda hafta sonu kahvaltım için uygun adresi buldum..Covent Garden…LE PAİN..Her şey neredeyse organik ve tescilli bir yer…Tam konunun üstüne bastım…

Attım kendimi dışarı bir hevesle..Büyük bir kahvaltı hem de çok sağlıklı…Daha ne olsun.. Güne sıcaklık ve keyif katmak için 2 arkadaşımı da aldım yanıma…

Sonunda Le Pain’deyiz…

İçerisi doğal ve nostaljik..İlk girişte duvarda yazılı special seçenekler dikkat çekiyor.Organik kelimesi en başta göze çarpıyor…Organik çikolata ve kahveyle sunulan doyumsuz lezzetler, taze organik bagetler, muhteşem krosanlar ve seçkin organik malzemelerden çorbalar… Organik meyvelerden yapılan tartlar…
Kenarlarda küçük 2-4 kişilik masalar da olsa, ortada uzun bir masa var…Bütün masalar açık renk odundan yapılmış.

Kurucusu Alain Coumont anneannesinin miss kokulu ekmeklerini nasıl yaptığını saatlerce izleyip hayran kalırmış.Ve kendisi uzun yıllar bir şef olmasına rağmen ne çalıştığı ne de gittiği yerlerde anneannesinin yaptığı geleneksel lezzetleri bulamamış..Ve en sonunda ekmeğin en lezzetlisi için iş başına geçip, Brüksel de küçük bir ekmek dükkanı açmış…

Kısa sürede bu geleneksel lezzet herkes tarafından keşfedilmiş…
Çin yemeğinde nasıl ki pilav ön plandaysa, Le Pain mutfağının da temeli ekmek… Ve şu anda en iyi yemek zincirleri için yapılan yarışmalarda yemek uzmanları tarafından aday olarak gösteriliyor…
Türkiye’ de de Kanyon’ da 2. katta Le Pain nostaljik ve doğal seçenekleriyle sizleri bekliyor.
Siz de miss kokulu ekmeklerin arasında organik bir kahvaltıyı hak ediyorsunuz…
Ayrıca oradan çıkarken organik ballardan satın almayı da unutmayın derim.

Daha fazla Le Pain’ler dileğiyle…

Geleneksel çiftliklerde kullanılan büyük aile masalarının ta kendisi.Diğer müşterilerle yan yana oturuyoruz.İlginç diyorum ama hoşuma da gidiyor.Kendinizi rahat ve uzunca bir masanın seçkin bir konuğu gibi hissediyorsunuz…
Garsonu yakalayıp sorular soruyorum..Neler organik, neler değil, ne neyle yenir? Nerdeyse yarım saat.Yan da oturan lar da bir gülümseme atıyor bana…Organik undan yapılan çeşitli ekmekler, organik tereyağı, reçel ve enfes çikolataları sayıyor. Birde peynir tabağı öneriyor.Menüdeki organik çayı gözüme kestirdim, hem yeşil hem organik bulması zor…Garson kendi önerilerinden bir kahvaltı getireceğini söyleyip kaçıyor benden.
İçecekler sapsız oyuk beyaz tas kaplarda geliyor…Sıcak çikolata ben mari usulü eritilmiş çikolata ve süt olarak ayrı ayrı servis ediliyor.Ortaya güzel bir sepetin içinde sade, üzümlü, fındıklı, kepekli çeşitli ekmekler getiriliyor.Miss gibi bir ekmek kokusu.İşte usta ellerden çıktığı buradan belli.Taş fırından çıkan taze kokular her yana yayılıyor.Organik çikolata, fındık ezmesi, organik tereyağı, iştah kabartıcı peynir tabağımızda geliyor.
Öğreniyoruz ki tereyağı ve reçelle baget, peynir tabağıyla buğday ve çavdar ekmeği yenmeliymiş… Gözüm doymuyor…Yan masada üzerinde taze meyvelerle süslenmiş parlak ve göz alıcı tarta bakıyorum…Salataların görüntüsü ve malzemelerin harmanlanması da müthiş..
Arkadaşlar konuşurken ben yine garsonu yakalıyorum, broşür kart ne varsa topluyorum..İçeride satılan ballar organik mi diye soruyorum…Sertifikasını gösteriyor..Broşürünü elime tutuşturuyor… Ben de çıkarken ‘organik bal’ alıp çantama atıyorum.
Sonra öğreniyorum ki Le Pail bir ekmek zinciri 16 yıllık 16 farklı ülkede..Mümkün olduğunca tüm malzemelerin organik ve sağlıklı olmasına özen gösteriyor..Çoğu ürün sertifikalı…
Hikayesi ise çok daha güzel, bilmeye değer…

Kurucusu Alain Coumont anneannesinin miss kokulu ekmeklerini nasıl yaptığını saatlerce izleyip hayran kalırmış.Ve kendisi uzun yıllar bir şef olmasına rağmen ne çalıştığı ne de gittiği yerlerde anneannesinin yaptığı geleneksel lezzetleri bulamamış..Ve en sonunda ekmeğin en lezzetlisi için iş başına geçip, Brüksel de küçük bir ekmek dükkanı açmış…
Kısa sürede bu geleneksel lezzet herkes tarafından keşfedilmiş…
Çin yemeğinde nasıl ki pilav ön plandaysa, Le Pain mutfağının da temeli ekmek… Ve şu anda en iyi yemek zincirleri için yapılan yarışmalarda yemek uzmanları tarafından aday olarak gösteriliyor…
Türkiye’ de de Kanyon’ da 2. katta Le Pain nostaljik ve doğal seçenekleriyle sizleri bekliyor.
Siz de miss kokulu ekmeklerin arasında organik bir kahvaltıyı hak ediyorsunuz…
Ayrıca oradan çıkarken organik ballardan satın almayı da unutmayın derim.
Daha fazla Le Pain’ler dileğiyle…

**********************************************************************************

 

I’m in London … July 17th. … All that is beyond the good weather after the rain today will live a luxury. Years, stood next to a family fun … Everyone is a big telaşta dissipate somewhere to make a planned … Sports …
In the meantime, I throw the fatigue of the week and I have earned a good breakfast .. I gave up the British habit of a coffee today … where is our next event hot toast that beautiful green olives, molasses kahvaltılarımız Ballık he sighed. … Meanwhile, a few weeks in the UK look for the organic sector. So go for breakfast feast and the concept of ‘organic’ neglect to look at the places the appropriate address for etmedim.Ve found at the end of the weekend breakfast LE PAIN .. .. … Covent Garden is a registered organic and in almost every thing I pressed on the issue … Full…

I threw myself out of a big breakfast as well as an eagerly .. What more can I get a very healthy … .. To add warmth and joy in your day my friend bought me 2 …

Finally, Le Pain’deyiz …

Inside the wall at the entrance of natural and nostalgic .. the first word written in the first place çekiyor.Organik special attention to the options of organic chocolate and coffee stands out … the insatiable tastes fresh, organic baguettes, soups … great krosanlar and selected organic materials made of organic fruit pies …
2-4 small tables around the edges personality, though at a long table in the middle there … all the tables are made of light colored wood.

Its founder, Alain Coumont grandmother for hours watching people like how he did miss the fragrant bread kalırmış.Ve a chef for many years, although what work he went, nor where her grandmother could not find the traditional flavors of the bread tastes good in the end .. And for the switch to business, in Brussels, a small bread shop opened …

Discovered a short time, this traditional taste by everyone …
How do the Chinese dinner that front plandaysa rice, bread, Le Pain … And now the best cuisine in the foundation of food chains, the competition for food is shown as a candidate by the experts …
In Turkey, the Canyon at 2 Le Pain nostalgic and natural alternatives on the floor waiting for you.
You deserve to miss the aromatic breads breakfast from an organic …
In addition, while there do not forget to buy organic honey in my skin.

More Le Pain’s hope …

Tables are used on farms in the traditional large family, but I say to my gidiyor.Kendinizi oturuyoruz.İlginç kendisi.Diğer side by side with clients comfortable and feel like a guest at a long table, exclusive …
What I’m asking questions to catch the waiter .. organic, what is not, nor what to eat?Almost half the living s saat.Yan also puts a smile to me … a variety of breads made of organic flour, organic butter, jam and delicious chocolate treats. Bird plate of cheese organic tea öneriyor.Menüdeki slaughtered my eye, both the green and organic are difficult to find … The waiter saying their proposals would bring a breakfast escapes me.
Drinks containers without handles hollow white stone is … hot chocolate and milk chocolate, I melted mari procedure as a separate service in the basket ediliyor.Ortaya beautiful plain, raisin, hazelnut, whole wheat bread, such as various breads getiriliyor.Miss kokusu.İşte skillful hands out of here Since the fresh smell of baked belli.Taş yayılıyor.Organik chocolate, peanut butter, organic butter, cheese, mouth watering tabağımızda coming.
We learn that the baguette with butter and jam, cheese, wheat and rye bread tabağıyla doymuyor yenmeliymiş … My eye … on the next table is decorated with bright, fresh fruit salads and eye-catching tartan look … in a great blend of looks and materials ..
Friends talking I catch the waiter again, what if the card collecting brochures organic honey is sold inside, I ask … .. .. Brochure Certificate shows that while in my hands … I tutuşturuyor ‘organic’ honey ‘throw it away in my bag.
Then I learn that a bakery chain Le Pail of 16 years in 16 different countries as possible .. .. takes care of all materials are organic and healthy products are mostly certified …
Story is much more beautiful, to know the value …

Its founder, Alain Coumont grandmother for hours watching people like how he did miss the fragrant bread remains. And he was a chef for many years, but neither worked nor went to where her grandmother could not find the traditional flavors of the bread tastes good in the end .. And for the switch to business, a small bread shop opened in Brussels …
Discovered a short time, this traditional taste by everyone …
How do the Chinese dinner that front plandaysa rice, bread, Le Pain … And now the best cuisine in the foundation of food chains, the competition for food is shown as a candidate by the experts …
In Turkey, the Canyon at 2 Le Pain nostalgic and natural alternatives on the floor waiting for you.
You deserve to miss the aromatic breads breakfast from an organic …
In addition, while there do not forget to buy organic honey in my skin.
More Le Pain’s hope …

Çikolata, vazgeçilemez bir tutku! Mood’unuza iyi gelecek bir lezzet.Yani bir ‘mood food’. Uzmanlar tarafından önerilen ve ruh haliniz krize yaklaştığında ve neşelenmek istediğinizde hararetle önerilen bir lezzet.Mutluluk hormonlarınızı artırmanızın en keyifli bir yolu.

Organik çikolatalar ise bir başka. Yoğun tat ve kalitesi ile tercih sebebi. Organik çikolatalar tatlandırıcı, renklendirici, kimyasal madde gibi zararlı bileşenleri içermediğinden değerli. Ülkemizde organik çikolata bulmak zor olsa da yurt dışında 10 yılı aşkın süredir üretim yapan markalar mevcut. Organik çikolatalar öyle ki sevgililer günü gibi özel günlerde önerilen lüks hediyeler arasında yer alıyor. Dünyanın en çok tercih edilen organik çikolata markaları, doğal ve organik içerikleri yanında, üretilen kakaonun adil koşullarda üretilmesini ve üreticileri de destekleyerek sosyal sorumluluğa katkı sağlıyorlar. Bunlar organik sertifika ve fair trade sertifikalarına sahip olup,etik tutumlarıyla konvansiyonel markalara fark yaratıyorlar.

Ülkemizde Migros gibi büyük marketlerde ya da organik ürün mağazalarında ihraç edilen organik çikolataları bulmanız mümkün. Yurt dışına çıkıyorsanız çok daha seçkin seçenekler sizleri bekliyor. Eğer bakmaya hiç vaktiniz yoksa bile en yakın bir Marks&Spencer’da organik çikolata bulmanız mümkün.

İşte size Dünya’nın en leziz, sosyal olarak sorumlu organik çikolataları!

Terra Nostra- Etik ve leziz!

Terra Nostra Amerika’da 10 yılı aşkın bir süreyle marketlerde bolca yerini almış ve Amerika’nın en çok satan organik çikolata markası. Fair trade sertifikalı bir marka. Yani kullanılan kakao çevreye ve insana saygılı bir ortamda, ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde üretiliyor.Marka üreticilerin haklarını koruyarak onlara destek veriyor.

Decadent Truffles-el yapımı özel!

Fair trade ve organik çikolatalarından biriside ‘Decadent Truffles’. Bu el yapımı çikolatalar sütlü, dark, beyaz, konyaklı ve karamelli.10 adeti el ile paketlenmiş özel kutular içerisinde sunulur.

Green&Black’s-Romantik ve lezzetli!

Green& Black’s romantizmi çağrıştıran bir çikolata. Kullanılan kakao çiftçilere haklı ücretler ödenerek elde edilmiş ve onlarla işbirliği yapılmış. Marka bütün ürünlerinin Fair Trade sertifikasına sahip olması içinde açıklamada bulundu.

Divine Chocolate-Etik!

Divine Chocolate, dünyanın ilk fair trade sertifikalı çikolatası olması ve Ghana’da ki kakao üreten çiftçilerin geçimlerini desteklemeleri için verdiği destek ile değerli bir marka.

Endangered Species Chocolate-Doğa ve hayvansever!

Endangered Species Chocolate, elde ettiği net karın % 10’unu zor durumda olan insanlara ve doğaya bağışlıyor.Bu lezzetli çikolata etik bir şekilde üretilmiş olan ve organik sertifikalı olan kakao çekirdeklerini kullanıyor.Tadının doyulmazlığı ve paranızın iyi bir yere gitmesine ek olarak paketinin üzerinde sevimli bir hayvan figürü var.

Native Gardens-Tam bir vejeteryan!

İşte size vejeteryan ve süt free bir özel çikolata! Los Angeles’lı Native Gardens, sadece sertifikalı organik bileşimler kullanıyor. Diyet yapanlar için ‘vegan dark chocolate truffle’ çok iyi bir seçenek, ‘diyabetik olarak dost’ bir marka.

Ithaca Fine Chocolates-Sanatsal ve düşünceli!

Ithaca Fine Chocolates, lezzetli ve sanatsal çikolata olarak adlandırılıyor. Merkanın ürettiği “Art Bars,” olarak adlandırılan çikolatalar organik sertifikalı ve fair trade sertifikasına sahip. Satışlardan elde edilen karın % 10 ‘u ise Sanat eğitimini desteklemeye adanmış.

**********************************************************************************

Chocolate, essential is a passion! Lezzet.Yani Mood’unuza a good future in a ‘moodfood’. The experts proposed by the approaching crisis, and brighten up the mood andwant a taste strongly suggested. Happiness is a most enjoyable way to increase your hormones. 

Organic chocolate is another. Intense flavor and quality and is preferred. Organic chocolate flavoring, coloring, chemical substance does not contain harmful components such as precious. While it is difficult to find organic chocolate in our country for over 10 years abroad, engaged in producing the existing brands. Organic chocolates for special occasions such as Valentine’s Day, so that is one of the proposed luxury gifts. The world’s most preferred brands of organic chocolate, natural and organic content, as well as produced a fair conditions of cocoa producers in the production of and contribution to promoting social responsibility are provided. They are certified organic certification and fair trade, ethical attitudes of conventional brands, creating the difference.

Migros stores in our country, such as organic products are exported to major markets or be able to find organic chocolate. Goes off abroad even more outstanding options waiting for you. Even if you have no time to look at all of Marks & Spencer organic chocolate you can find the nearest one.

Here is the world’s most delicious, socially responsible, organic chocolate!

Terra Nostra-Ethics and delicious!

Terra Nostra, plenty of stores have been replaced by a period of more than 10 years in America and America’s best-selling brand of organic chocolate. Fair trade certifiedbrand. In other words, the cocoa used in an environment respectful of the environmentand human beings, in order not to damage the ecological balance by protecting the rights of üretiliyor. Trademark manufacturers are supporting them.

Decadent hand-made truffles-special!

Fair trade and organic çikolatalarından One of the ‘Decadent Truffles’. This hand-madechocolates with milk, dark, white, konyaklı and presented in special boxes packed withkaramelli.10 Find hand.

Green & Black’s-Romantic and delicious!

Green & Black’s romance reminiscent of a chocolate. Justify the payment of feesderived from the cocoa farmers in use and has been cooperating with them. Allproducts are Fair Trade certified brand found in the statement.

Divine Chocolate-ethical!

Divine Chocolate is the world’s first fair trade certified chocolate and cocoa-producingGhana’da that is a valuable brand with the support of farmers to support their livelihood.

Endangered Species Chocolate-Nature and animal lover!

Endangered Species Chocolate, 10% of net profit derived by donating a difficult situation for people and nature. These delicious chocolates are made ​​in an ethicalmanner and using cocoa beans are certified organic. The taste is delicious and goodmoney to go somewhere on the package in addition to have a cute animal figures.

Native Gardens-Full vegetarian!

Here is a special vegetarian and dairy free chocolate! Native Gardens in Los Angeles,uses only certified organic compounds. Diet for those who ‘vegan dark chocolatetruffle’ is a very good choice, ‘as a diabetic-friendly’ is a brand.

Ithaca Fine Chocolates-artistic and thoughtful!

Ithaca Fine Chocolates, delicious chocolate and called artistic. Merka produced by the”Art Bars, referred to as ” certified organic and fair trade certified chocolates. The profits from sales 10% dedicated to promoting education in the art.