Depremin Boyutunu, Yerini ve Zamanını Biliyoruz… (We Know Size, Place and Time of the Earthquake…)

Yayınlandı: 13 Mart 2011 edessoysblog tarafından Haber (News) içinde
geophysics,geology,science,technology,earthquake

Hazırladığı “Yerkürede oluşacak olağanüstü değişimler” konulu raporu 80’den fazla ülkenin devlet başkanına sunmakla tanınan, merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Deprem Tespiti Ağı (GNFE) ve IC-Geochange Uluslararası Küresel Değişim Kurulu’nun Başkanı, Azeri bilim adamı Prof. Dr. Elçin Halilov, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Elçin Halilov, 2011 ve 2015 yılları arasında başta İstanbul, İzmir ve İzmit olmak üzere büyüklüğü 6.5 ve daha üzeri deprem olma olasılığının çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu, “2010 yılından başlamak üzere dünyada sismik ve volkanik aktiflik fazlaşmağa başlamıştır. 2011 yılında ise bu süreç daha da aktifleşecektir. 2009 yılında kurumumuzun deprem konusunda verdiği tahminlerin 2010 yılında doğru olduğu ortaya çıktı, bu da tüm dünya için büyük tehlikedir” dedi.

Kendi buluşu olan “Atropatena Crystal” olarak adlandırdığı deprem tespit cihazını ilk defa İHA’nın görüntülemesine izin veren Halilov, “Merkezimiz artık bu yeni teknolojiile 3 senedir çalışmalarını sürdürüyor, bunun sonucu olarak ta, gelecekte depremin meydana geleceği yönünde 140 tahmin ve uyarılarda bulunduk, onlarında yüzde 92’si doğru çıktı” dedi.

Depremin olacağı uyarısını yalnız merkeze üye ülkelere verildiğini söyleyen Halilov, Türkiye’nin de bu sistemde yer alması için yoğun çalışmalar sürdürdüğünü belirtti. Halilov, “biz deprem konusundaki bilgileri yalnız bizim merkezimize üye ülkelere vermekteyiz.

Bu üye ülkeler sırasında Pakistan, Endonezya, Ukrayna yer almakta, Türkiye’nin de üye olması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Japonya’da meydana gelen tusunamiye bağlı olarak iki gün önce bilgiler vermiştir” dedi. Azerbaycan e Türkiye’nin de büyük tehdit altında olduğunu belirten Halilov, Azerbaycan ve Türkiye olarak çok büyük tehdit altındayız. 2011 – 2015 yılları arasında sismik tehlike oldukça büyüktür, hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da daha önceleri çok büyük depremler meydana gelmiştir, biz bunları unutmamalıyız, biz bilmeliyiz ki, Türkiye ve Azerbaycan için bu tehliikeler çok yüksektir, tehlikenin en büyük riski 2013’den başlamakla, 2015. Yıla kadar devam edecektir” dedi. Halilov, dünyada en büyük risk altında olan ülkelerin adını açıklayarak ,“En çok tehdit altında kalan ülkeler sırasında Endonezya ve Japonya yer almaktadır” dedi.
Türkiye’yi tehdit eden depremin gerçekleşe bileceği yerleri açıklayan Halilov, “Türkiye’nin kentleri arasında en büyük tehdidi İstanbul taşımaktadır. İstanbul’da, Marmara’da yer altı faylarının kritik durumda olduğu tespit edilmiştir. Bu da İstanbul’da büyük depremin meydana geleceği sinyalini vermektedir. İstanbul dışında İzmir ve İzmit’te de deprem tehdidi ile karşı karşıya olan şehirlerdir” dedi.

DÜNYA BİLİM ADAMLARININ KISKANCLIKLA KARŞILADIĞI “ATROPATENA CRYSTAL” CİHAZI DÜNYANIN BU YÖNDE EN MÜKEMEL MÜCÜZESİDİR.

Deprem tespit konusunda dünyanın en mucizevi cihazı olan “Atropatena Crystal” Deprem Tespit cihazı dünya bilim adamları tarafından kıskançlıkla karşılandığını söyleyen Halilov, “ biz ortak çalışmalar için kapımızı her kes için açtık. Kim isterse gelsin beraber çalışmalarımızı sürdürerek, “Atropatena Crystal” cihazı ne şekilde çalıştığını göstermeğe hazırız, yalnız karşılıklı çalışmakla başarılı olunur.Dünya bilim adamlarına buradan seslenerek, tüm bildiklerimizi paylaşmağa hazır olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

HALİİOV, “DEPREMİN YERİ VE ZAMANINI CİHAZ BELİRLİYOR”

Deprem tehlikesi yönünde dünyaya uyarılarda bulunan Halilov, “deprem bilgilerinin “Atropatena Crystal” cihazı ile tespit edildiğini belirterek, “Kısa zaman diliminde Depremin meydana geleceği konusunda bilgileri yalnız özel çihazların tespiti ile elde etmek mümkündür, daha önceleri depremin meydana geleceği konusunda tahminler yüzde 65’den yüksek olmuyordu, biz bunun sebebini araştırdık, biz sismolijide olan yanlışlıkları dikkate aldık, ve yeni teknolojimizle de bu yanlışlıkları aştık. Bizim cihazımız daha önce bilimde görünmemiş prensiplerle çalışıyor ve çok uzak yerlerde meydana gelebilecek depremi tespit etme imkanına sahiptir” dedi.

DÜNYAYI DEPREM FELAKETİNDEN HABERDAR ETMEK İÇİN NE YAPMALI

Deprem önü alınamayacak bir tehlikedir, bu tehlikeyi az kayıplarla atlamanın tek çözümü ise, “Atropatena Crystal” cihazları ile donatılmış belirli mesafelerle istasyonların kurulmasıdır. Halilov, “dünyada sismik bölgelerde bu cihazlar bulundurulması çok önemlidir, hangi bölgede kaç cihazın kurulması, o bölgenin büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin, Türkiye için 4 ve ya 5 istasyonun kurulması yeterlidir, Azerbaycan için 3 ve ya 4 istasyon, Pakistan için de, bir o kadar, Fakat Endonezya için 7 ve ya 8 istasyon olması şarttır ki, depremin gerçekleşeceği bölge kesinleşe bilsin. İstasyonlar 500 ve ya 1000 kilometre uzaklıkla kurulmalı, 500 kilometreden yakın da olmamalıdır” dedi.

CİHAZIN DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLEMEZ

Cihazın değerine gelince E.Halilov, “bu istasyonlar ucuz istasyonlar değildir, bu istasyonların merkezimizde hazırlanması 4 ay sürmekte, 2 ay da test edilmektedir, bu çok zor bir teknolojidir. Bu cihaz 10 bin kilometre uzaklıkta meydana gelebilecek depremi tespit ediyor, onu yönünü ve büyüklüğünü göstere bilmek imkanına sahip bir cihazdır. Depremin meydana geleceği ile bağlı bilgileri, yüzde ile veriyoruz. Örneğin yüzde 85 oranında eminlikle falanca yerde depremin olacağı yönünde bilgi vere biliyoruz. Deprem tahmininde, depremin boyutu, yeri ve zamanı daha önceden tespit edile biliniyor. Bu da 5 ve ya 10 gün içinde tarihleri de açıklanmakla, meydana gele bileceği bilgileri veriliyor” dedi.

JAPONYA DEPREMİ 2009’DA BELLİYDİ

Halilov, “Japonya’da deprem olacağı konusuda 2009. Yılında bilgiler verilmişti. Hatta bu konuda Japonya Baku Büyükelçiliğine tarafımızdan da uyarı mektubu gönderilmiştir. Deprem ve tusunami bilgileri dünyadaki bir çok medya kuruluşunda da yer almıştır.”

Halilov, “biz depremin meydana geleceği yönünde bilgileri verirken, yalnız insanları tehdid eden büyük depremlerden haber veriyoruz. Bu da 6 ile 12 büyüklüğünde olan depremlerdir. “Atropatena Crystal” cihazı yakın bölgeler için 4 ve unun üzerinde, uzak bölgelerde ise 5’den büyük depremleri kesinlikle doğru şekilde göstermektedir” dedi.

HALİLOV DÜNYA LİDERLERİNE SESLENEREK, “ HİÇ ZAMANIMIZ KALMADI” DEDİ

Halilov, “Dünya liderlerin hiç zamanımız kalmadığını söylemek isterdim, doğa (tebiyet) kendini göstermeğe başlamıştır, 2008 yılından bu güne verdiğimiz tahminlerdoğrulandı. Depremden korunmak için ilk önce Birleşmiş Milletler Teşkilatının üzerine çok işler düşmektedir. Bu çalışmalara yeni yasaların çıkarılması, gerekli programın uygulanması, depremin önceden tahmin edilmesi için uluslararası bir merkezin kurulmasının gerektiğini ve bunun içinde tüm dünya liderlerini, bilim adamlarını, parlamenterlerini, Eylül ayının 19’dan 21’dek İstanbul’da yapılacak Sismik Konuların masaya yatırılacağı uluslar arası konferansa davet ediyorum” dedi.

*****************************************************************************************************

Chairman of the Board of Global Change, Azerbaijani scientist Prof. Dr. Elcin Khalilov, İHA’ya specific descriptions found.

Prof. Dr. Elcin Khalilov, particularly between 2011 and 2015, Istanbul, Izmir and Izmit earthquake likely to be greater than magnitude 6.5 and indicating that a very high, said, “starting in 2010 seismic and volcanic activity around the world began fazlaşmağa. In 2011, this process will be activated even further. Earthquake in 2009 in our institution in 2010, the predictions turned out to be true, this is a great danger for the whole world, “he said.

With his invention of “Crystal Atropatena termed the first time earthquake detection device that allows the UAV to view Khalilov,” The Center is now working on this new teknolojiile 3 years, as a result of this in the future, the future direction of earthquake prediction and warning have made 140, onlarında 92 percent of the output, “he said.

Khalilov said the warning would be given only to member countries to the center of the earthquake in Turkey also continues to work hard to be included in this system, he said. Khalilov, “The knowledge of the earthquake alone, we offer our member countries to our center.

During this member countries Pakistan, Indonesia, located in Ukraine, Turkey continues to work towards becoming a member. Depending on the information two days before the tsunamis in Japan, has occurred, “he said. Khalilov, indicating that under the greatest threat to Azerbaijan, Turkey, Azerbaijan and Turkey are under very great threat. 2011 – 2015 between the seismic hazard is very large, very large earthquakes both in Turkey and Azerbaijan have occurred previously, we should not forget them, we need to know that Turkey and Azerbaijan is very high for this tehliikeler, 2013 the greatest risk of danger ‘ to begin from, 2015. Will continue until the Year, “he said. Khalilov, the largest in the world by explaining the name of the countries at risk, “while the countries most under threat in Indonesia and is located in Japan,” he said.
Turkey will know where threatens performed describing the earthquake Khalilov, “Turkey between the cities of Istanbul is the biggest threat. Istanbul, Marmara ground faults have been found to be in critical condition. This gives the signal to the future of the earthquake in Istanbul. Outside Istanbul Izmir and Izmit earthquake threat facing the cities include, “he said.

World scientists meet jealousy “ATROPATENA CRYSTAL” THE WORLD IN THIS WAY THE DEVICE MÜCÜZESİDİR MÜKEMEL.

The world’s most miraculous about the earthquake detection device, the “Crystal Atropatena” Earthquake detection device that tells the world by scientists met jealously Khalilov, “for joint efforts we have opened our door to each cut. Who wants to come by continuing our work together, “Atropatena Crystal” device are ready to show how it works, only mutual olunur.Dünya successful scientists of trying to call out here, all what we already know that we are ready to define paylaşmağa “he said.

HALİİOV, “EARTHQUAKE LOCATION AND TIME DEVICE sets”

Khalilov in the direction of earthquake hazard warnings to the world, “earthquake information” Atropatena Crystal “has been detected by the device, said:” A short period of time the earthquake occurred on the future of information can be obtained only with special detection devices, more than 65 percent of predictions about the future of the past earthquake was not high, we investigated the reason, we took into account sismolijide the mistakes, the mistakes we’ve come in and new technology.Our device that already works and principles of science görünmemiş earthquake may occur in very remote locations has the ability to detect, “he said.

WHAT TO DO TO BE AWARE OF THE WORLD earthquake disaster

Earthquakes can not be in front of a danger, the only solution to this danger is less losses jump, “Atropatena Crystal devices equipped with the establishment of stations in certain distances. Khalilov, “seismic regions in the world kept in these devices is very important, how many devices in which the establishment of the region, it depends on the size of the region. For example, Turkey is enough for 4 or 5 establishment of the station, and for 3 or 4 stations in Azerbaijan, Pakistan, also, was not that far, but the station must be 8 or 7 and that for Indonesia, the earthquake zone kesinleşe lo take place. Stations 500 and 1000 miles away from either established, or should not be close to 500 kilometers, “he said.

UNIT VALUE OF MONEY can not be measured

As for the unit value of E. Khalilov, “these stations are not cheap stations, these stations in our center’s ongoing preparation of 4 months, 2 months of being tested, this is a very difficult technology. 10 thousand kilometers away from the earthquake may occur in this device is detected, you have the opportunity to know the direction and size of the demonstration device. Information related to the earthquake will occur, with the percentage giving. For example, 85 per cent would be an earthquake somewhere in the direction of certain information eminlikle know vere. Earthquake prediction, earthquake size, location and time failed to reveal previously known. It also held within 10 days of the 5 and or açıklanmakla, will know the information is given in, “he said.

EARTHQUAKE IN JAPAN IN 2009 was clear

Khalilov, “would be an earthquake in Japan konusuda 2009. The information was given in. Even on this issue the warning letter was sent by Japan Embassy in Baku.Earthquake and tsunami information in the world took part in the establishment of a multi-media. “

Khalilov, “we in the direction of the earthquake will occur when the information, only promise the people who give large earthquakes news. This is the size of earthquakes in the 6 to 12. “Atropatena Crystal” for the regions close to the device on 4 and flour, from 5 large earthquakes in remote areas, certainly shows the right way, “he said.

Khalilov, calling world leaders, “NEVER have time left,” SAID

Khalilov, “The world leaders would never have time to say kalmadığını, Nature (tebiyet) began to show itself, we tahminlerdoğrulandı this day in 2008. To avoid the earthquake, many things fall first on the United Nations. Removal of these studies, the new law, the necessary implementation of the program, an international center for earthquake prediction, and it should be the establishment in the whole world leaders, scientists, parlamenterlerini, deposited on the table the issues of September from 19 from 21 in Istanbul Seismic international I am invited to the conference, “he said.

Reklamlar
yorum
  1. İrfan Aydınoğlu dedi ki:

    Azeri biliadamı Prof. Dr. Elçin Halilov Japonya Depreminden bir kaç gün ya da bir kaç saat önce bu depremi öngörüp belirtilerini yakalamış ve gerekli yerlere bildirdiğini belgelemiş olsaydı böyle bir şey olabilir mi olamaz mı diye tartışılabilirdi. Fakat Elçin Halilov Japonya Depremi’ nin daha 2009 yılından belli olduğunu söyleyerek bu yolu kendisi kapatmış oluyor. Japonya Depremi dalma-batma zonu türünden bir deprem olduğu için gelmeden önce fiziksel hiç bir belirti vermedi. Dolayısı ile Elçin Halilov’ un iddiaları mesnetsiz kalıyor. Bir deprem olduktan sonra biz bu depremi iki yıl öncesinden bildik demek etik değil.