12 Mart 2011 için arşiv

geophysics,geology,science,technology,earthquake,tsunami,sea

İstanbul için olası tsunaminin düzeyini ve hasar seviyesini belirlemek, riskleri tespit etmek ve önlemleri geliştirmek amacıyla analiz çalışması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezinden bilim adamlarıyla yürüttüğü projede, tsunami analizi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, projeyle tarihsel verileri, güncel araştırma araçlarını, bilimsel deneyimleri bir araya getirerek, olası tsunami tehlikesinin düzeyini saptamak, hasar düzeylerini hesaplamak, riskleri belirlemek ve tehlikenin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

Tsunami oluşabilecek bölgelerin doğru tahmin edilmesi ve zamanında saptanması için su düzeyi, yer hareketleri verileri ile gözlemlerden yararlanılarak, gerçek zamanlı, birbiriyle etkileşimli algoritmalar geliştirilerek, modellemeler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tsunaminin oluşması, hareketi, kıyılara ilerlemesi, körfez, koy ve limanlardaki hareketleri, kıyılarda yaratacağı yükselmeler, yapı özelliklerine bağlı olarak oluşacak hasar düzeylerini hesaplamak için hazırlanmış olan sayısal modellerin geliştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

”Marmara Denizi’nde olası tsunami oluşmasına yol açabilecek 49 ayrı senaryo incelenmiştir. Bu senaryolarda, Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi’ndeki kuzey ve güney kolları üzerindeki depremler ve fay hareketleri, ayrıca Marmara Denizi’ndeki çeşitli bölgelerde saptanan olası zemin kaymalarına bağlı çeşitli kombinasyonlarla ortaya çıkabilecek deniz tabanı hareketleriyle depreşim dalgası oluşması modellendi. Fay ve heyelanların çeşitli versiyonlarından senaryo üretildi.”

TSUNAMİ OLUŞMASI DURUMUNDA OLASI SENARYOLAR

Oluşturulan senaryolara göre farklı veriler elde edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Bir senaryoya göre, İstanbul kıyılarında oluşması muhtemel en büyük dalga yüksekliği 5,56 metredir. En yüksek dalganın ulaşacağı kıyı bandının ise İstanbul’un doğu kıyılarında 10 kilometrelik kıyı çizgisinde oluşması beklenmektedir. Tsunami dalgasının kıyılara erişme zamanının 8 dakika, kıyılarda ilerleme mesafesinin ise 150 metreden az oluşması muhtemeldir.

İkinci bir senaryoya göre, sadece fay hareketine bağlı modellemede İstanbul kıyılarında oluşması muhtemel en büyük dalga yüksekliği 4,71 metredir. En yüksek dalganın ulaşacağı kıyı bandı İstanbul’un doğu kıyılarında 10 kilometrelik kıyı çizgisidir. Tsunami dalgasının kıyılara erişme zamanı 8 dakika, kıyılarda ilerleme mesafesi de 50 metreden azdır.”

İstanbul’un hangi bölgelerinin hangi koşullarda, ne düzeyde sular altında kalacağını gösteren haritaların da hazırlandığı belirtilen araştırmada, şu ifadelere yer verildi:

”Tsunaminin İstanbul için etki edeceği bölgeler, sığ deniz bölgeleri, küçük tekne barınakları, ırmak ve dere ağızları, denizden 100-150 metre uzaklıkta karadaki kıyı alanlarıdır. Tsunamiler beton yapılara zarar vermez, ancak ahşap yapılarda hasar oluşturması olasıdır. Marmara’da tsunaminin gündüz oluşması durumunda kıyılardaki tesislerin daha çok sayıda insan tarafından kullanılması nedeniyle can kaybı açısından geceye göre daha fazla risk taşıyabileceği düşünülmelidir. Tsunami olayına hazırlık, deprem için yapılan hazırlıklarla benzerlikler gösterir. ”

Araştırmada, çeşitli zamanlarda oluşmuş tsunami belirtilerinin de özetlendiği, tsunamiden önce deprem sarsıntısı hissedilebileceği, büyük miktarda gaz kabarcıklarının su yüzeyinde görülebileceği hatta suyun kaynaması biçiminde görüntü oluşabileceği bildirildi.

Tsunami öncesi suyun çürük yumurta, yağ ya da petrol gibi kokabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

”Gök gürültüsüne benzer, jet uçağı sesi, helikopter, ıslık sesi gibi sesler duyulabilir. Deniz kıyıdan önemli bir miktarda geri çekilebilir. Ufuk çizgisinde kırmızı renkli bir flaş ışık, dalga yaklaşırken dalganın üst kısmında bir kızıllık görülebilir. İstanbul için tsunaminin kıyılara gelme zamanı 5-10 dakika arasındadır. Depremin merkezine bağlı olarak bu süre 20 dakikalara kadar da çıkabilir. Tsunami oluşması durumunda, Marmara Denizi’nde etkili olma süresi 90-120 dakikadır. Dalganın kıyılarda tırmanma yüksekliğinin 2,5 metreyi geçtiği yerlerde mal kayıpları artmakta ve ek olarak can kayıpları da olmaktadır.”

**************************************************************************

geophysics,geology,science,technology,earthquake,tsunami,sea

Possible to determine the level of tsunami damage and the level of Istanbul, to identify risks and measures to improve the analysis was performed.

Written statement on the subject of Istanbul Metropolitan Municipality, Istanbul Metropolitan Municipality Soil and Earthquake Inspection Directorate, Middle East Technical University Civil Engineering Department of Ocean Engineering Research Center, conducted by scientists in the project, analysis of the tsunami was recorded.

The statement, the project of historical data, current research tools, bringing together scientific experiences, assess the potential danger of tsunami, the damage levels, calculate, determine the risks and the danger of reducing said was intended.

Accurate prediction and timely detection of potential areas for tsunami water level, with the observations using ground motion data, real-time, interactive algorithms developed with each other, were expressed on the modeling.

The statement, tsunami formation, movement, progression of the coast, bay, bays and harbors movement, created by coastal elevations, structural damage will occur depending on the features of the numerical models designed and developed to calculate the levels indicated, the following statements is as follows:

Could lead to the formation of a possible tsunami in the Marmara Sea,”examined 49 different scenarios. In these scenarios, the North Anatolian Fault in the Marmara Sea earthquakes and fault movements on the northern and southern branches, also detected in several regions of the Marmara Sea due to potential ground shifts that may occur in various combinations, the formation of a wave of the sea floor movements depreşim modeled. Fay and landslides were produced in various versions of the scenario.”

TSUNAMI IF POSSIBLE FORMATION SCENARIOS

The data highlighted the different scenarios were generated from the statement, the following were noted:

”According to a scenario, the possible formation of the shores of Istanbul’s largest wave height of 5.56 meters. To reach the highest wave in the coastal belt 10 km shoreline in the east coast of Istanbul is expected to occur. Access time to the coast the tsunami wave of 8 minutes, and 150 meters distance to progress along the coast less likely to occur.

According to a second scenario, only the movement of the fault likely to occur due to the shores of the largest wave height modeling Istanbul 4.71 meters. The highest waves reach the shores of the coastal strip east of Istanbul, 10 km coastal line.Access time to the coast the tsunami waves just 8 minutes from the shores of progress is less than 50 meters.”

Which areas of Istanbul, under what conditions, what will remain under the water level in the preparation of maps showing the study, the following statements is as follows:

Istanbul”for tsunami will impact zones, shallow sea areas, a small boat shelters, river and creek mouths, 100-150 meters away from the sea on land, coastal areas.Tsunamis do not damage concrete structures, wooden structures, but is likely to create damage. In case of tsunami in the Marmara coasts during the day because of the facilities used by more people than the night in terms of loss of life can carry more risk should be considered. Tsunami incident preparedness, earthquake preparations made for the similarities. ”

In the study, outlined in a variety of symptoms when the tsunami occurred, before the earthquake shaking hissedilebileceği tsunami, a large amount of gas bubbles can be seen on the surface of water or even boiling water is reported to occur in the form of images.

Water rotten egg before the tsunami, such as oil or petroleum kokabileceği recorded statement, the following statements is as follows:

Sky”is similar to noise, sound of jet aircraft, helicopters, like the sound of voices can be heard whistling. Sea coast is a significant amount can be withdrawn. A flash of red light on the skyline, the redness can be seen at the top of the wave approaching wave. The time is between 5-10 minutes to come to Istanbul tsunami coasts. Up to 20 minutes, depending on the center of the earthquake in this period may occur. In case of tsunami, the Marmara Sea, becoming the effective duration of 90-120 minutes.Climbing coastal wave height exceeds 2.5 meters in places, and in addition to the loss of life or property losses are increasing.”


Reklamlar

Windows Live Messenger 2010…

Yayınlandı: 12 Mart 2011 edessoysblog tarafından Teknoloji-Alışveriş (Technology-Shopping) içinde

Windows Live Messenger 2010

Windows Live Messenger 2010 ( Sürüm 15.3.2804.607) İndir Download

Microsoft, Windows Live Messenger’ın yeni sürümü olan Windows Live Messenger 2010 ( Build 15.3.2804.607)’u Fotoğraf Galerisi, Aile Koruması, Microsoft Silverlight, Movie Maker, Microsoft Office Outlook Bağlayıcı paketinin beta sürümleriyle birlikte kullanıcıların hizmetine sundu.

Yenilenen Tasarım

Windows Live Messenger

Yenilenen Messengerda eklenen yeni butonlar sayesinde MySpace, Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri ile etkileşim sağlanıyor.

Yepyeni 3B İfadeler

İfade

Yeni sürümde yeni ifadelerin yanı sıra eski ifadelerin modern hali bulunuyor.

HD Görüntülü Sohbet

Slayt gösterisi resmi - Messenger

Bir HD  web kamerası aracıyla HD görüntü aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Hatta tam ekran moduna geçip sohbetinizi sürdürebilirsiniz.

Fotoğrafları ve videoları birlikte izleyin

Paylaş’ı tıklatın ve ardından Bilgisayarınızdan fotoğraflar, Çevrimiçi albümünüzden fotoğraflar, Bing’den görüntüler, Bing’den videolar veya Bing’den Web sayfaları’nı tıklatın.

Farklı Kişiler İçin Farklı Durum

Çevrimdışı görünmek istediğiniz kişiyi, grubu veya kişi kategorisini seçin

Ana Messenger penceresinde adı sağ tıklatın ve sonra Bu kişiye/gruba/kategoriye çevrimdışı görün öğesini seçin.

Çevrimdışı görünmek istediğiniz kişilerin, grupların veya kişi kategorilerinin her biri için bu işlemi yapın

Bu kişilerle çevrimiçi durumunuzu yeniden paylaşana dek, hiçbiriyle sohbetedemezsiniz. (Çevrimiçi durumunuzu göstermek için, aynı adımları izleyin ve Bu kişiye/gruba/kategoriye çevrimiçi durumu göster öğesini seçin.)

Konuşmalarını Bir Sekmede Toplayın

Messenger Plus! Live’dan da bildiğimiz sekmeli konuşma bu sürüme entegre edilmiş olarak geliyor. Birden çok pencere yerine konuşmalarınızı tek pencerede yapabilirsiniz.

Windows 7 ve Vista ile Etkileşim

Windows 7 ve Windows Vista sürümleriyle olan etkileşim artırılmış. Görev çubuğundan messenger penceresini açmadan durumunuzu değiştirebilirsiniz.

Geçen sezon erkekler ile ilgili trend’ler bahis ederken , gömlekleri ilk sıraya koymuştum keza öylede oldu  ; 2010 senesinde gömleklerden oldukça trend. özellikle kareli gömlekler bir çok markanın koleksiyonun da sıkça yer alıyordu.
2011 Moda trendleri dahilinde, erkekler için gömlekleri yine bir numaraya yerleştirebiliriz ve yine ekoseli gömlekler oldukça hit olacağa benziyor.
Gömleklerin giyim tarzı ile ilgili ayrıntıya girer isek ; gömleklerini bir r-shirt ile kombin ederseniz oldukça cool olursunuz ve bu gömleğin renginin genelde beyaz olmasın da fayda var .
Modayı takip eden beyler için Diesel erkek gömlek koleksiyonundan çok şık modeller seçtim. Bu sezon Diesel mağazalarına uğradığınızda aşağıda seçmiş olduğum gömlekleri ve daha fazlasını satın alabilirsiniz. Diesel gömlek modelleri tercihinize göre 95€ ile 180€ arasında değişiyor.

***************************************************************************

Trend could be related to the betting men last season, while the liners also the firstplace was so laid, very trendy shirts in 2010. plaid shirts, especially frequently took place in a multi-brand collection.

Fashion trends in 2011, may place a number of men’s shirts again and plaid shirtsrather to be a hit again.

If we are into detail about the style of dress shirts, shirts combined with a heavy-shirts if you’re pretty cool and the color is usually white or not, this shirt also has benefits.

Diesel men’s shirt collection for fashion-conscious guys chose a very fashionable.Diesel stores chose this season that I’ve been following you can buy shirts, and more.Diesel shirt of your choice models vary between € 95 and € 180.


İtalyan hazır giyim markası Replay tarzı ile fark yaratan markalardan bir tanesi . Koleksiyonları ile kendine özgü çizgisini en iyi şekilde belirlemeye çalışan Replay , kendi müşteri profilinde kendisi oluşturuyor. Replay ve benzeri markaları tercih edenler moda’yo takip etmek zorunda değilller zaten bu tip markalar moda’ya aykırı koleksiyonları ile daha fazla dikkat çekerler .

2011 İlkbahar yaz sezonu henüz yaklaşmadı bile ama markalar 2011 t-shirt koleksiyonlarının bir kısmını satışa sundu . Replay 2011 erkek t-shirt modelleri genel baskılı t-shirt modellerinin ağırlıkda olduğu bir koleksiyonu oluşturuyor. Relpay t-shirt fiyatları  ; 30€ ile 70€ arasında değişiyor.

**********************************************************************************

Ready to make a difference with the style of Italian clothing brand Replay is one of thebrands.

Collections in the best way to determine the line of its own employees withReplay, is itself its own customer profile. Those who prefer brands like Replay andhave to follow moda’yo değilller already contrary to the collections of this type withbrands moda’ya draw more attention.

2011 Spring-Summer season has not come yet, even the t-shirt collection, but some of the brands offered for sale. Replay of 2011 models, male t-shirts printedt-shirts is a collection of models is ağırlıkda. Relpay t-shirt prices, range from € 30 to € 70.


Sokak Modası… (Street Fashion…)

Yayınlandı: 12 Mart 2011 edessoysblog tarafından Moda-Alışveriş (Fashion-Shopping) içinde

2011 Moda trendleri ve sokağa yansıyanlar .

Sokak modası köşemizin misafiri ve detaylar üzerine biraz konuşalım ;

 • Rihanna saç stili
 • beyaz kürklü gri ceket
 • iki adet çanta ( spor ve klasik )
 • siyah ayakkabı
 • siyah etek
 • siyah çorap
 • siyah bluz

*******************************************************

2011 Fashion Trends and Reflections from the street.

Let’s talk a little bit on guest own corner street style and details;

 • Rihanna hair style
 • gray and white fur coat
 • two bags (of sports and classical)
 • black shoes
 • black skirt
 • black socks
 • black blouse


Yaz gelsin , güzel güzel elbiseler giyelim , diyenlerini duyar gibiyim . 2011 İlkbahar yaz sezonunda birbirinden şık elbise modelleri sizleri bekliyor olacak , 2011 elbise modelleri arasında çiçekli elbise modelleri yine öne çıkacak gibi görünüyor.

Doroty Perkins elbise modelleri arasında dikkatimi çeken , yeşil rengin harkimiyeti oldu ; ilkbahar yaz aylarınında temsili rengi olan yeşil , modacılarında ilham kaynağı gibi görünüyor.

Yeni sezonda elbise modası ;  Elbise Modelleri ve Dorothy Perkins 2011 Elbise Modelleri .

İstanbul Dorothy Perkins Mağazaları

Cevahir – Dorothy Perkins
Cevahir AVM Şişli
Telefon: 0 212 380 11 99

Metrocity – Dorothy Perkins
Metrocity Alisveris Merkezi No:171 Mag.111 1. Levent
Telefon: 0 212 344 04 42 – 43 – 44

Nişantaşı – Dorothy Perkins
Abdi İpekçi Cd. No:2 Nişantaşı
Telefon: 0 212 291 08 40

Optimum İstanbul – Dorothy Perkins
İstiklal Sok No:10/4 Mağaza No:1K 96 Yenisahra-Kadıköy/İstanbul
Telefon: 0 216 664 11 22

Ümraniye Carrefour – Dorothy Perkins
Inkilap Mah. Küçüksu Cad. No:68 Mag.B/ 038 B Ümraniye 34768
Telefon: 0 216 525 11 11 – 20

*******************************************************************

Come summer, dresses nicely and Dressing, they say. Chic spring 2011 summer season will be waiting for you to dress models, 2011 models also will be highlighteddress models seems to be among the flowered dress.

Perkins, dress attracted my attention between Doroty models, the green color washarkimiyeti; spring, summer, the representation of the color green, seems to be a source of inspiration for fashion designers.

Dress Fashion in New Season, Dress Models and Dorothy Perkins’s Dress Models.

Istanbul Dorothy Perkins Stores:

Cevahir – Dorothy Perkins
Cevahir AVM Şişli
Pbx: 0 212 380 11 99

Metrocity – Dorothy Perkins
Metrocity Alisveris Merkezi No:171 Mag.111 1. Levent
Pbx: 0 212 344 04 42 – 43 – 44

Nişantaşı – Dorothy Perkins
Abdi İpekçi Cd. No:2 Nişantaşı
Pbx: 0 212 291 08 40

Optimum İstanbul – Dorothy Perkins
İstiklal Sok No:10/4 Mağaza No:1K 96 Yenisahra-Kadıköy/İstanbul
Pbx: 0 216 664 11 22

Ümraniye Carrefour – Dorothy Perkins
Inkilap Mah. Küçüksu Cad. No:68 Mag.B/ 038 B Ümraniye 34768
Pbx: 0 216 525 11 11 – 20


Abiye Elbise Modelleri…(Evening Dress Models…)

Yayınlandı: 12 Mart 2011 edessoysblog tarafından Moda-Alışveriş (Fashion-Shopping) içinde

Şu sıralar abiye elbise modelleri araştırıyorsanız , sizler için en azından harika örnekler olabilecek , abiye elbise modellerini buraya taşıdım .

Bu modelleri yurt dışında abiye elbise satışı yapan sitelerden toparladım . Umarım bu modeller , abiye seçiminizde size örnek teşkil edebilir.

 • mini abiye elbise modelleri
 • yırtmaçlı abiyeler
 • taşlı, pullu , simli abiye elbiseler
 • sade ve desenli abiye elbise modelleri

Yeni abiye elbise modelleri örnekleri. Bayanların özel günlerde şıklık yarışına girdiğini varsayarsak , bu abiye modellerine mutlaka göz gezdirmelisiniz.

Abiye elbise seçimi gerçekten kolay olmuyor, uzun bir araştırma sürecinden sonra kendinize uygun elbiseyi bulursanız , sizden şanslısı yoktur diyebiliriz.

Aşağıda ki abiye elbise modellerine bir göz gezdirin bakalım , hangi modelleri kendinize daha çok yakıştıracaksınız .

***********************************************************************************

 

Currently searching for wedding dress models, great examples for you at least can be, wedding dress patterns moved here.
Wedding dresses for sale these models, the sites I gathered abroad. Hopefully, these models, choice of evening dresses you can set an example.

 • mini-wedding dress models
 • slits Gown
 • Sterling, scaly, silvery dresses evening dresses
 • plain and patterned wedding dress models

Examples of the new wedding dress models. Assuming that women entered the race in style on special occasions, this dress definitely have to look at models.

Evening dress selection is really not easy, after a long research process, appropriatedress If you find yourself, you can say is lucky.

Here’s a look at the move that let’s look at wedding dress patterns, which patterns you will love ..


Lacoste Kış 2011… (Lacoste Winter 2011…)

Yayınlandı: 12 Mart 2011 edessoysblog tarafından Moda-Alışveriş (Fashion-Shopping) içinde

New York Moda Haftası’nda Lacoste, 2011′de nelerin moda olacağının ipuçlarını verdi.

Doğanın en güzel renkleri yine Lacoste ile bedenlerimizde yaşamaya devam ediyor. Markanın yaratıcı direktörü Christophe Lemaire, Sonbahar/Kış 2010 koleksiyonunda ikonik spor giyimin sınırlarını hayal gücünün ötesine taşıyor.

Koleksiyonun ilk bölümü natürel renklerin ağırlığı altında rahat ve sofistike bir şıklık sunuyor. Buradaki anahtar kelimeler ise, hacim ve normalden büyük oranlar.

Uzun ve bol tunikler, yünler, ilginç biçimli şapkalar, ponponlu kuşaklar ve kırmızının egemenliği koleksiyonun geri kalanında en göze çarpan detaylar. Özellikle renkleri bir arada ve kıyafetleri kat kat kullanmak ise, sezonun en önemli stili.


Ponponlu kuşakları, elbiselerde ve pantolonlarda bolca kullanacağız.


Tasarımıyla dikkat çeken şapkalar ise çok feminen…


Kırmızı koleksiyonda en öne çıkan renk…

*******************************************************************************

Lacoste gave tips on what fashion you will be in New York Fashion Week, in 2011, .

Lacoste’s most beautiful colors of nature still continues to live with our bodies.  Brand’s creative director Christophe Lemaire, Autumn / Winter 2010 collection of iconic sportsclothing is beyond the limits of imagination.

The first part of the collection offers comfortable and offersa sophisticated elegance , based on natural colors. The key words, the volume and larger than normal rates

And plenty of long tunics, wool, interesting-shaped hats, belts, and red ponponlu the rest of the sovereignty of the most striking details of the collection. Using a combination of colors and layers of clothing, especially the most important style of the season.

Cheerleader belts, dresses and trousers will use a lot.

Striking design, very feminine hats …


In collection, the most prominent color is RED …


Google’da keşfedilen bu “garip şey” sayesinde dünyadaki birçok güvenlik kamerası elinizin altında…

Bir Google gizemi daha...

Bu haberde okuyacağınız ufak numaranın nasıl çalıştığını kimse bilmiyor. Bunun ormal bir durum mu, yoksa bir açık mı olduğu konusunda da herhangi bir açıklama yok. Ama Google‘da keşfedilen bu yeni numara, sanırız önümüzdeki günlerde çok ses getirecek.

Google sayesinde dünyanın farklı yerlerlerindeki korumasız ağ kameralarını seyretmek ve hatta kontrol etmek mümkün hale geliyor.
Bunun için tek yapmanız gereken ise Google aramasını açıp tam olarak şunları yazmak:
Arama sonuçlarından istediğiniz bir bağlantıya tıklayarak canlı görüntüyü seyredebilirsiniz.

Bakalım Google, konu hakkında bir açıklama yapacak mı?

***************************************************************

Google discovered this “weird thing” by many security cameras in the world at your fingertipsBir Google gizemi daha...

No one knows how to read this news a small number. Is this a situation Normally, thereis a clear explanation as to have any. But I discovered on Google, this new number,think in the coming days will bring a lot of noise.

Google watch the world through different yerlerlerindeki unprotected network cameras, and even becomes possible to control.
To do this, simply open the Google search to write exactly the following:


Search results by clicking on a link you want to watch the live image.
Let’s see, Google will make a statement about you?


 

Bu eklenti ile Facebook’un arka planını, renklerini değiştirin, ona yeni işlevler ekleyin…

Zevkinize göre Facebook!

Better Facebook ile Facebook‘unuzun görünümünü kendinize göre düzenleyebilir ve yeni işlevler ekleyebilirsiniz. Tanınan birçok tarayıcıda çalışan eklenti, gelişmiş gizlilik seçenekleriile Facebook‘un arka planını değiştirme olanağı sunuyor.
Better Facebook’u ilk yüklediğinizde ve profilinize gittiğinizde size yeni özellikler hakkında bazı bilgiler gösteriliyor.Renk ve menü çubuğu ayarlamaları: Eklenti sayesinde sayfanızda kullanılan renkleri ve sayfa düzenini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bir tema seçmeniz dahi mümkün. Arkadaşlarınızın resimlerine daha kolay bir şekilde yakınlaşmak da eklentinin işlevleri arasında. 

Gelişmiş filtreleme seçenekleri sayesinde mesaj yönetimini daha kolay bir hale getirmeniz mümkün. Eklenti, Facebook’un yan çubuğunu da tek tıklamayla genişletebiliyor ve oldukça kullanışlı bir hale getiriyor.

Better Facebook’un en son sürümünü yüklemek için bu sayfaya gidin ve kullandığınız tarayıcıyı seçin! Firefox, Chrome, Safari, Opera desteklenen tarayıcılar arasında.

*************************************************************************

Facebook, with the background of this plugin, change colors, add new functions to it …

Zevkinize göre Facebook!

Better to edit and customize the look of Facebook’unuzun with Facebook you can addnew functionality. Recognized many browser plug-in running, with advanced privacyoptions, offers the possibility to change the background of Facebook.
Better profile on Facebook and when you go to when you first install and showing yousome information about the new features. 

Color adjustments and the menu bar: the colors used on your page and the page layoutthanks to plug yourself set. Even possible to select a theme. Closer than your friends’ pictures in an easy way to add the functions.

Advanced filtering options to make it possible to more easily thanks to the management message. Extension, Facebook’s side bar, one-click also makesgenişletebiliyor and very useful.

Better to install the latest version of Facebook, go to this page and select the browser you use! Firefox, Chrome, Safari, Opera, among the supported browsers. (http://betterfacebook.net/)