Nerede O Eski Sütler… (Old Milks…)

Yayınlandı: 09 Mart 2011 edessoysblog tarafından Organiks (Organix) içinde

İçecek olarak tercih ettiğiniz sütün konvansiyonel olanların yerine organik olması, yalnızca en besleyici sütü içtiğiniz anlamına gelmez. Bununla birlikte çevreye olumsuz etkilerin en aza indirilmesini, hayvanlara çok daha insana yakışır şekilde yaklaşılmasını empoze eden tüm tarım süreçlerine destek verdiğiniz anlamına gelir.
Organik sütün faydaları nelerdir?Günde 500 ml organik sütün kadınlar için gerekli günlük E vitamininin % 17.5, erkekler için gerekli E vitamininin % 14’ü nü karşıladığını biliyor muydunuz? Bununla birlikte porsiyon dolusu Beta Karoten ihtiyacınızı da karşılıyor.Araştırmalar gösteriyor ki;o % 50 daha fazla E vitamini içerir.o % 75 daha fazla betakaroten içerir.(Vücut içinde A vitaminine çevrilir. Bu kanser riskini azaltan güçlü bir antioksidandır.)o Daha iyi derecede Omega 3 ve Omega 6 içerir.o % 71 daha fazla Omega 3 gerekli yağ asitlerini içerir.(Omega 3 yağ asitleri kalp hastalığı, eklem ağrıları gibi sağlık problemlerinin azaltılmasında etkilidir.) Bunlar ayrıca sağlıklı gelişme, güçlü kaslar ve dişler ile beyin gelişiminde çok önemlidir. Omega 3 yağ asitleri vücudun kendisi tarafından üretilemez ve ancak dışardan alınan besinler yoluyla sağlanabilir.o Organik süt zirai ilaç, hormon ve antibiyotik içermez.o 2 yada 3 kez daha yüksek seviyede Lutein ve zeaxanthine antioksidanlarını içerir..Konvensiyonel çiftlikler genellikle büyüktür ve çok kalabalıktır. Bu çifliklerde hayvanlar normal kapasitelerinin üzerinde ürün sağlamaya zorlanırlar.Bu yoğun ve doğal olmayan metodlar hayvanların stres altına girmesine ve sağlığını kaybetmesine yol açar.Fakat organik üretim, hayvanları, insan hayatını ve çevreyi korumayı amaçlayan standartları takip eder. Hayvanlar temiz hava, yeşil alanlarda yaşama imkanına sahiptir ve doğal yollarla beslenirler. Yapay hormonlar verilmez. Sertifikalı organik tarım yapan çiftliklerde herhangi bir yapay zirai ilaçlar kullanılmaz.2001 yılında İngiltere hükümeti tarafından organik olmayan sütün % 8’inin Lindane isimli zehirli tarım ilacı içerdiği yayınlandı. Lindane’nın doğum ölümlerine, gögüs kanseriyle ilişkili olan bir bölücü hormon olduğu belirtildi.Aynı rapor konvansiyonel tereyağından alınan örneklerde DDT kimyasal maddesinin bulunduğunu ve bunun sinir sistemine olumsuz etkisinin bulunabileceği ve kanser yapıcı bir madde olduğunu belirtti. Organik süt ürünlerinden alınan örneklerde ise herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.Yediğimiz besinlerden dolayı, vücudumuzun 300-500 potansiyel zararlı kimyasallar içerdiğini biliyor muydunuz?Not:Bu bilgiler ‘dailygreen’ den yararlanılarak sunulmuştur.

**************************************************************************

As the preferred beverage of milk to be organic rather than conventional ones, does not mean that only the most nutritious milk drink. However, minimizing negative impacts to the environment, animals, imposing an approach with much more decent way means that you support all the agricultural processes.

What are the benefits of organic milk?
500 ml per day of vitamin E in organic milk per day for women, 17.5%, men 14% of vitamin E needed to meet nude Did you know? Beta carotene is also full of servings to meet your needs, however.
Research shows that
it contains 50% more vitamin E.
75% more beta carotene it contains. (converted to vitamin A in the body. This is a powerful antioxidant that reduces the risk of cancer.)
he has a better degree of Omega 3 and Omega 6.
Omega-3 essential fatty acids that contain more than 71%. (Omega-3 fatty acids, heart disease, is effective in reducing health problems such as joint pain.) They are also developing a healthy, strong muscles and teeth are very important in the development of the brain. Omega-3 fatty acids produced by the body itself and from external sources, but can be provided through food.
pesticides that organic milk, hormone and antibiotic free.
that 2 or 3 times higher than the antioxidants lutein and contains zeaxanthine ..
Conventional farms are usually large and very crowded. Animals on the normal capacity of the product to ensure this çifliklerde zorlanırlar.Bu into intensive and non-natural methods and the health of animals under stress leads to the loss.
However, organic production, animals, human life and will follow the standards aimed at protecting the environment. Pets clean air, green spaces and natural ways of living have the opportunity to feed on. Synthetic hormones are not. Certified organic farms engaged in any artificial pesticides used in agriculture.
8% of non-organic milk in 2001 by the UK government’s toxic pesticides contained Lindane was published. Lindane’nın birth mortality, are associated with breast cancer said that a separatist hormone.
The same article reported that of conventional butter and the nervous system chemical samples taken from the adverse effects of DDT and carcinogenic substance found, he said. Organic dairy products, said there were samples taken from the remains of any chemical substance.
Due to foods we eat, our body contains 300-500 potentially harmful chemicals Did you know?
Note: This information is dailygreen from benefiting presented.

Reklamlar

Yorumlar kapalı.