Beğendiğimiz Yasaklı Objeler… (Prohibited Objects liked …)

Yayınlandı: 09 Mart 2011 edessoysblog tarafından Organiks (Organix) içinde
Özellikle çocuk tüketiciler için üretilen ve ilk gördüğünüzde beğenip kendinizi bakmaktan alamadığınız objelerin yasaklı olduğunu biliyor muydunuz? Tüketiciyi koruma enstitüsü tarafından yapılan incelemeler sonucunda 2010 yılında pek çok firma binlerce ürününü raflardan geri çekmek ve satışını durdurmak zorunda kaldı. Özellikle Çin’de üretilen bu objeler cocuklara kendilerini kolaylıkla sevdirmekte ve yaşam alanlarına girmekte. Özellikle Amerika vb. diğer ülkelerde üretilen ürünlere kıyasla çok daha ucuz olmaları da bir tercih sebebi. Özellikle Çin gibi ülkelerde düşük maliyetle çok sayıda üretilen bu ürünler diğer ülkelerde satışa sunulmakta ve birçok evin en tatlı kahramanları olarak yerlerini almakta.Bunlar şekil ve görüntü olarak öyle sevimliler ki üretimlerinde kullanılan maddelerin kurşun gibi kimyasallar olduğu ve çocukların beyin gelişimine engel olacağı aklınızın ucundan bile geçmez.
Ama size tavsiyem, o gösterişli, fiyatı düşük ve sevimli objeleri almadan önce bir kez daha düşünmeniz ve özellikle ucuz ve Çin malı ise ikinci bir kez düşünmenizi tavsiye ederim.Eminim kurşun gibi kimyasal maddelerin bütün gün çocuklarınızın yaşam alanında olmasını istemezsiniz.Bu ürünler kumbaralardan, sevimli terliklere, cocuk takılarından, duvar süslerine kadar uzayıp gidiyor.İşte size sevimli fakat bir o kadar tehlike saçan objeler:

Arslan Kumbaralar
 

Oriantal Trading Co. Çin’de üretilen ve içinde cocuk beyin gelişimine zarar verdiği tespit edilen aşırı dozdaki kurşun maddesi nedeniyle, 220.000 seramik aslan şekilli para kumbaralarını raflardan geri çekti. Tüketici Ürünleri Koruma Komisyonu yasaklamayı 2010 Aralık ayında getirdi.Bu oyuncak kumbaralar 7 yıl boyunca 7$ ve 20$ fiyat aralığında satışa sunuldu.
Duvar Yapışkanları
Midwest –CBK 4450 süs duvar stikerını, içinde aşırı kurşun içeriği nedeniyle yasaklamak ve raflardan çekmek zorunda kaldı.Tüketici Ürünleri Koruma Komisyonu bu yaptırımı 29 Eylül 2010 tarihinde uygulamaya aldı.Bu ürünler 2008 yılından beri hediye dükkanları, mobilyacılar ve pek çok markette $10 ile $ 30 fiyat aralığında satışa sunulmuştu.

Takılar
İçeriğinde bulunan yüksek dozlardaki kimyasallar nedeniyle, Tween Brands Inc. 137.000 parça cocuk mücevherini raflardan kaldırmak zorunda kaldı.Bu ürünler 2008 yılından beri $7 ile $16 fiyat aralığında satışa sunulmuştu.Temmuz 2010 da bu ürünlerin üretimine ve satışına son verildi.
McDonald’sın Shrek Bardakları
McDonalds, ARC. İnternational tarafından U.S’ de üretilen 12 milyon ‘Sonsuza kadar Shrek’ sloganlı içecek bardaklarını, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle kaldırmak zorunda kaldı.
Tüketici koruma komisyonu 4 Haziran 2010’da bu yasağı getirdi.İçeriğinde bulunan kurşun gibi maddeler nedeniyle çocukların uzun dönemli sağlık problemleriyle karşılaşacağı ve ve beyinlerine zarar verebileceği açıklandı.

*************************************************************************

Produced for consumers, especially children, and liked the first you see the objects do not get yourself banned from looking at Did you know that? Consumer protection as a result of investigations made by the institute in 2010, many thousands of firms to withdraw product from the shelves and had to stop the sale. Made in China these objects themselves, especially kids and living areas to easily enter sevdirmekte. In particular the USA and so on. they are much cheaper than comparable products manufactured in other countries also be preferred. In particular a large number of low-cost countries such as China, these products are produced in other countries, and many of the house is presented as the heroes of the sweetest places in almakta.Bunlar so cute shapes and images used in the production of substances such as lead and chemicals that interfere with children’s brain development that does not even mind the end of .
But my advice to you, it is flashy, one more time before the price low and lovely objects to consider and think about it a second time, especially if Chinese goods cheaper and recommended ederim.Eminim lead in the field of chemicals, such as all-day children’s life that kumbaralardan istemezsiniz.Bu products, cute slippers, child jewelry, wall decorations goes up.
Here’s a cute, but luminous objects that danger:


Lion Piggy Bank

Oriental Trading Co.. Made in China and the development of brain damage in the child with excessive doses of lead were detected from the article, because the lion-shapedceramic money kumbaralarını 220,000 pulled back off the shelves. ConsumerProtection Commission to ban toys kumbaralar getirdi.Bu in December 2010 for 7 years and $ 20 price range of $ 7 on sale.
 

Wall Adhesives

4450 Midwest-CBK stikerını ornamental wall, and shelves in the ban because ofexcessive lead content had to take. Consumer Protection Commission was to implement this sanction on September 29, 2010. These products since 2008 giftshops, furniture, and many market was available for sale $ 10 and $ 30 price range.

Jewelry
Due to high doses of chemicals in the content, Tween Brands Inc.. Track 137,000children were forced to remove the jewel off the shelves. These products since 2008with a $ 16 price range of $ 7 was available for sale. Production and sales of theseproducts in July 2010 has been terminated.
McDonald’s Shrek Cups
McDonalds, the ARC. International by the U.S. at 12 million produced in ‘Shrek forever’tagline beverage glasses, was forced to remove because they contain chemicalsubstances.
4 June 2010, this ban has brought the consumer protection commission. The leadcontent of children’s long-term health problems due to substances such as face andannounced, and this can damage the brains.
Reklamlar

Yorumlar kapalı.